Historia

Grand Hotel Saltsjöbadens historia

Historia

Grand Hotel Saltsjöbaden

Den inflytelserike bankdirektören K A Wallenberg hade fått sin briljanta idé under ett besök i Monaco: Sverige skulle få en egen riviera och han skulle skapa den. Det var slutet av 1800-talet och platsen vid den glittrande fjärden passade affärsmannens vision. Här skulle en badort byggas där stärkande bad i salta vågor skulle göra stadsmänniskan gott. Namnet gav sig självt – Saltsjöbaden.

Ett antal arkitekter tävlade om vem som skulle få bygga finansmannens drömmars palats: Grand Hotel, som skulle inspireras av Hotel de Paris i Monte Carlo. Förslaget “Salt”, av arkitekt Erik Josephson, gick vinnande ur tävlingen. Förslaget hade fantasifulla torn med kupoler och flygelbyggnader och genererade 1000 kronor utöver det prestigefyllda uppdraget.

Även Gustaf Wallenberg, K A:s halvbror, engagerade sig. Han hade haft ett finger med i spelet tidigt i processen – enligt egen utsago lämnade han en skiss till arkitekt Josephson redan innan ritningen hade lämnats till juryn. Översta våningen på hotellet är Gustaf Wallenbergs verk: När han insåg att tornen inte skulle synas över trädtopparna gav han arkitekten order om att rita in ytterligare en våning. 

När Grand Hotel stod klart för invigning år 1893, kommenderade kung Oscar II hela den svenska flottan från landets kuster. Just den dagen hade Sverige inget försvar. Flottans skepp beordrades i stället att ankra i Hotellviken och skjuta salut. Kungen hade dessutom beställt två värdefulla vaser av porslin och guld, med porträtt av drottning Sofia och honom själv, till hotellet. De två vaserna står än i dag på samma plats som vid invigningsceremonin: De pryder var sin sida av den vackra öppna spisen vid receptionen.

Drömmen blev sann, gästerna strömmade till Grand Hotel. K A Wallenberg lät bygga en järnväg från Stockholm till hotellets entré – Saltsjöbanan – och ökade förutsättningarna för Saltsjöbaden att bli en exklusiv villa- och badort. 

Det är lätt att få en hisnande känsla kring Grand Hotel Saltsjöbaden, en plats för dig som vill uppleva historiens vingslag. Här har kungligheter och Hollywoodstjärnor bott, här har fredsförhandlingar hållits under krigstider och här har stadsöverhuvuden konfererat. Här skrevs huvudavtalet mellan Svenska Arbetsgivareföreningen och LO år 1938 – det så kallade Saltsjöbadsavtalet. Här arrangerades vinterolympiadernas föregångare: Nordiska spelen. Framför hotellet finns två antika flaggstänger och en skulptur av en skridskoåkare – ett minne av tävlingarna.

Sedan 2022 ägs Grand Hotel Saltsjöbaden av Strandgården Family Office AB. Erik Pändel tillträdde som vd under sensommaren 2022.